CASA GAMBIA

CASA Gambia initiatief geboren

In 2015 besloten jonge Gambianen, samen met buitenlandse vrienden die de ontwikkeling van arme mensen in Gambia aan het hart gaat, een charitatieve organisatie op te zetten.

De organisatie is in Gambia ingeschreven als Nationale Organisatie en in Nederland en daarbuiten als Internationale Charitatieve Organisatie (Goed Doel). De oprichters hebben de drive om de armoede te bestrijden; armoede in de zin van laag inkomen, laag onderwijs, slechte gezondheid en achteruitgang van het milieu.

Oprichters CASA Gambia zetten in op ‘zelfgestuurde ontwikkeling’ tegen armoed in Gambia

De oprichters zien een belangrijke rol in de ontwikkeling van het land voor iedereen in de doelgroep. Vooropgesteld dat de economische situatie van een land de randvoorwaarden biedt om in de basisbehoeften en in basisonderwijs voor de kinderen te voorzien, is dit een nieuwe gedachte voor Gambia. De organisatie ondersteund individueel en collectief initiatief dat bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit van leven door inzet op de ontwikkeling van economische onafhankelijkheid.

De oprichters hebben zich gecommitteerd aan de samenwerking met de armste mensen via de nieuwe organisatie: CASA-Gambia (Community Action Support Association-Gambia). De vereniging zal zich altijd met interesse en gevoel inzetten initiatieven die de meest behoeftigen ten goed komt. CASA-Gambia is een door vrijwilligers georganiseerde, apolitieke, niet-religieuze en geen winstmakende charitatieve organisatie die zich primair inzet om de armoede in Gambia te bestrijden.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *