CASA GAMBIA

CASA presenteert Plan voor rehabilitatie aan School en Dorps bestuurders

Vandaag, 7 januari 2018, heeft het CASA-Gambia team de plannen voor de renovatie van de basisschool van Burfut gepresenteerd aan het schoolmanagement en de leden van de Dorps Ontwikkelingsraad. Beiden waren onder de indruk van het professionele werk dat door het CASA team was verricht. De presentatie werd gegeven bij de gift van 60 bureaustoelen die uit Nederland waren overgebracht.

Het CASA-Gambia team heeft de afgelopen 2 maanden hard gewerkt aan een degelijk project plan, budget en aanpak voor de realisatie van de renovatie. Het plan is om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren via 3 actielijnen: de Fysieke structuur, Onderhoudsmanagement en Sociaal onderwijs.

Drie urgente investeringen nodig

  1. De Fysieke structuur aanpakken is een voor de hand liggende. Iedereen die de school bezoekt zal snel de gebreken constateren aan de muren, vloeren, lekkende daken, ontbrekende schoolbanken en ingestorte toiletten. Het feit dat 1.875 kinderen onderwijs moeten volgen in 46 klaslokalen door 66 onderwijzers heeft al geleid tot de invoering een dubbele shift, waardoor de effectieve onderwijstijd per kind is gehalveerd.
  2. Onderhoudsmanagement klinkt misschien overdreven, maar je kunt je afvragen hoe het komt dat de school in een zo slechte staat verkeerd. Toen Ebrima Jatta en zijn vrienden van CASA (community Action Support Association) de school 20 jaar nadat ze er waren vertrokken bezochten, schrokken zij zich een hoedje. Natuurlijk heeft het niet geholpen dat er al die jaren te weinig budget was voor de school, maar ondertussen zitten er wel 3 keer zoveel kinderen op deze school dan 20 jaar geleden. Ondertussen lijkt er aan onderhoud of uitbreiding niet gedacht. Daar zit een stuk gebrek aan kennis en ervaring met structureel schoonmaken en onderhoud achter, vandaar dat deze actielijn zicht richt op het creëren van bewustwording bij de stakeholders, training voor medewerkers en het maken van een onderhoudsplan/-planning.
  3. De derde actielijn is Sociaal onderwijs. De jonge mensen van CASA hebben het geluk gehad om goed onderwijs zowel in Gambia als daarbuiten te hebben genoten. De huidige generatie van kinderen moeten geïnspireerd worden hun opleiding serieus te nemen en te leren wat het leven te bieden heeft. Onze acties en levensverhalen zullen die inspiratie bieden. In dezelfde trant willen we ook de ouder, in het bijzonder de moeders, betrekken bij bewustwording en educatie over gevoelige thema’s als familieplanning (geboortebeperking), geslachtsgelijkheid, besnijdenis en het afwijzend omgaan met corruptie.

Het CASA team weet dat ze niet alles tegelijkertijd kan realiseren. We hebben het project dan ook zo afgebakend om het realistisch te maken fondsen te werven en het plan uit te voeren. Het eerste project zal de meest urgente zaken aanpakken. Dit project is in 3 fasen verdeeld zodat een deel van de school de komende zomervakantie kan worden aangepakt, vervolgens een deel tijdens de kerstvakantie en tenslotte tijdens de zomervakantie van 2019. Tegelijkertijd zal een plan gemaakt worden voor de bouw van 8 extra lokalen en zal de schoonmaak en het onderhoud op een hoger plan gebracht worden.

Nu er overeenstemming is met het Schoolbestuur en de Dorpsoudsten volgt nog afstemming met het Miniserie van Onderwijs. Zodra dat rond is kan de fondswerving starten voor de Rehabilitatie van de Basisschool in Brufut. Gelijktijdig zullen we bewustwording creëren en mensen gaan mobiliseren te helpen evenals specialisten die het renovatiewerk kunnen uitvoeren.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *